Gratis verzending bij een bestelling boven de 50 EURO

Naar de winkel

Privacy policy & algemene voorwaarden

Go Dare BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Go Dare BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Go Dare BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Go Dare behoudt zich steeds het recht voor om deze Privacy Policy  aan te vullen en/of te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke policies door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen. Deze Privacy Policy werden het laatst bijgewerkt op 06 juni 2021.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door Go Dare BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Communicatie over producten
 • Communicatie via nieuwsbrief met
  • Kortingsbonnen, winacties,..

Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door Go Dare BV bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Go Dare BV en gebruiker.

Go Dare BV hanteert standaard volgende termijnen:

 • Klantgegevens: 10 jaar
 • E-maillijst: 4 jaar

Rechten

De gebruiker heeft het recht om op elk moment kennis te nemen van zijn persoonsgegevens, alsook voor welke doeleinden Go Dare BV gebruik maakt van zijn persoonsgegevens.

Elke gebruiker heeft het recht Go Dare BV te verzoeken zijn persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. De gebruiker kan hiervoor contact opnemen via het contactformulier op onze website. Elke gebruiker heeft het recht om zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief.

Dit kan ofwel via het contactformulier op onze website of onderaan elke nieuwsbrief via de knop ‘ik wens deze mails niet meer te ontvangen’.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met je niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Klantenservice

Prijzen en betaling
Onze prijzen zijn aangegeven in  euro, alle taksen en BTW inbegrepen, uitgezonderd eventuele verzendingskosten en tenzij anders vermeld en onder voorbehoud van einde voorraad en onvrijwillige fouten in de titel, omschrijving, prijs en hoeveelheid van het product.  Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor typfouten die op onze webshop voorkomen. De producten blijven ons eigendom tot we het volledige bedrag definitief ontvangen hebben. Wij verzenden jouw bestelling na ontvangst van je betaling. De beveiliging en betaling van de gegevens van elektronische betaling gebeurt door het gerenommeerde bedrijf Mollie, een alles-in-één-betaalplatform. U betaalt dus niet rechtstreeks aan Go Dare BV. Daarom is het mogelijk dat u op uw bankafschriften niet ‘Go Dare BV’ vermeld ziet staan, maar wel ‘Mollie’ of ‘STG Mollie Payments’.

Via Mollie kan u direct door middel van onderstaande manieren uw bestellingen betalen. Voor u is deze service gratis.

 • Bancontact
 • Kredietkaart
 • Ideal

Het veilig aanbieden en afhandelen van uw transacties gebeurt uitsluitend onder strikte veiligheidseisen. Dagelijks wordt het Mollie netwerk gescand op diverse veiligheidsrisico’s. Wil je meer weten over de betaling die je hebt gedaan via Mollie of Stg Mollie Payments? Dan kun je gebruikmaken van de zoekfunctie op onderstaande pagina om de contactgegevens op te zoeken van het bedrijf waar de betaling naartoe is gegaan. https://www.mollie.com/be/consumers

Retourneren / herroepingsrecht
U heeft als consument het recht aan Go Dare BV mee te delen dat u afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel of op het sluiten van de overeenkomst.  De kosten hiervoor betaal je zelf. Wij vragen uitdrukkelijk om in dit geval een mail te sturen naar info@godare.events waarin u uw rekeningnummer vermeldt. Zo kunnen wij de retourzending snel verwerken.  Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug. Je kan het pakket retourneren via bpost of een zelfgekozen koerier.  De artikelen moeten naar ons worden teruggezonden: Go Dare BV t.a.v. Stijn Witters Martinlaan 33  – 3670 Oudsbergen Het herroepingsrecht is niet van toepassing op verpakkingen van voeding en voedingssupplementen die de consument reeds heeft geopend of op zakelijke bestellingen (B2B). Onvolledige, beschadigde, door de consument gebruikte, geopende of bevuilde goederen worden niet teruggenomen.

Privacy

Go Dare BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Go Dare BV zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Go Dare gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

 • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 • Om het winkelen bij Go Dare BV zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op.
 • Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een berichtje te sturen naar info@godare.events

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Go Dare BV. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Identiteit van de verkoper

Go Dare BV
Ondernemingsnummer: BE 0766.997.707
Gasthuisstraat 59, 2340 Beerse
info@godare.events

Aansprakelijkheid

De producten die wij aanbieden zijn enkel voor particulier gebruik.  Indien je deze producten gebruikt voor je gezondheid, raadpleeg dan eerst een arts. Onze informatie is informatief en niet bedoeld als medisch advies. Ze vervangt geenszins het consulteren van een arts of therapeut en diens diagnose of behandeling. Go Dare BV en haar bestuurders en personeel kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke schade die zou voortvloeien door beslissingen gebaseerd op informatie van deze website of van een van hun medewerkers.

Vragen

Als je naar aanleiding van deze Privacy verklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

GO DARE BV
Gasthuisstraat 59, 2340 Beerse Belgium
info@godare.events

Winkelmand 0